Gmina Gryfice
Powróć do: Kultura

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego "TARANTULE"

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego "Tarantule"

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: ul. Rodziewiczówny 6; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: Rodziewiczówny 6; 72-300 Gryfice
 • mailowy:
 • telefon: 889101503
 • strona www:

Data powstania organizacji: 28.05.2009 r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: 0000330309
NIP: 857-18-98-369
REGON: 320737260

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Aneta KOROZEJ- prezes zarządu

 • telefon: 

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem: 152
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Gabriela ZAWADZKA- skarbnik

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Barbara Kazimiera DĘBSKA- sekretarz

Cele organizacji:
Zadania organizacji:
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
Osiągnięcia, sukcesy:

Święto Plonów w Baszewicach

zdjęcie wykonane podczas Święta Plonów w Baszewicach; 31.08.2013 r.

 • Zespół stworzył około 100 widowisk i etiud tanecznych,
 • występował na scenie około 250 razy niemalże w całej Polsce,
 • uczestniczył w przeglądach, festiwalach, koncertach charytatywnych i okazjonalnych,
 • zdobył 9 tytułów Grand Prix, 27 tytułów laureata oraz liczne wyróżnienia.

15 lutego 2014 r. zdobył wyróżnienie Burmistrza Gryfic za

Uwagi:

Nowak Jolanta Teresa Wiceprezes Zarządu Dębska Barbara Kazimiera Sekretarz Zarządu Zawadzka Gabriela Skarbnik Zarządu Korozej Aneta Prezes Zarządu Janecka - Kuta Agnieszka Barbara
Członek Zarządu