Gmina Gryfice
Powróć do: Sport

Stowarzyszenie Siatkarskie "PLAS - GRYFICE" w Gryficach

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Siatkarskie "PLAS - GRYFICE" w Gryficach

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: ul. Różana 5/1; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: ul. Różana 5/1; 72-300 Gryfice
 • mailowy: kamilmaslankiewicz@o2.pl
 • telefon: 697 029 399
 • strona www: brak

Data powstania organizacji: 17.09.2012 r.- data wpisu do ewidencji

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: Starostwo Powiatowe Nr 35
NIP: 857 191 73 74
REGON: 321285505

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Kamil MAŚLANKIEWICZ- prezes

 • telefon: 697 029 399

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem:
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Kamil MAŚLANKIEWICZ- prezes

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Przemysław HELNIK- sekretarz

Cele organizacji:
 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz przy pomocy organizacyjnej i materialnej rodziców i sympatyków Klubu głównie w zakresie piłki nożnej.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 6. Organizowanie uczniom wszystkich szkół różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 7. Organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży,
 8. Organizowanie obozów szkoleniowych dla zawodników klubu,
 9. Kształtowanie w dzieciach i młodzieży szkolnej utylitarnych nawyków i umiejętności poprzez między innymi organizowanie nauki pływania,
 10. Kształtowanie pozostałych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
Zadania organizacji:

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrekcjami szkół z terenu powiatu gryfickiego, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
Osiągnięcia, sukcesy:

Wychowanie młodzieży szkolnej poprzez uprawianie piłki siatkowej, uświadomienie potrzeby spędzania aktywnie wolnego czasu, polepszenie koordynacji ruchowej oraz ogólnej sprawności fizycznej.

Uwagi: