Gmina Gryfice
Powróć do: Społeczne

Stowarzyszenie Wspólny Samorząd

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Wspólny Samorząd

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: ul. Niechorska 14; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: ul. Niechorska 14; 72-300 Gryfice
 • mailowy:
 • telefon:
 • strona www:

Data powstania organizacji:

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym:
NIP: 8571917865
REGON: 321387105

Imię Nazwisko Przewodniczącego:

 • telefon:

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem:
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych:

Cele organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań powodujących rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wzrost aktywności społeczności lokalnych w sferze społecznej i gospodarczej.

Zadania organizacji:
 1. kreowanie polityki i kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego we współpracy z organami samorządowymi Gminy,
 2. prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej i szkoleniowej,
 3. podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, w tym dotyczących spraw: przeciwdziałania bezrobociu, rozwoju demokracji lokalnej, oświaty, kultury, sportu i turystyki, ekologii, historii, powodujących tworzenie warunków do powstawania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminach i regionie,
 4. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 5. prowadzenie działań na rzecz podniesienia poziomu życia mieszkańców,
 6. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 7. odtrzymanie i promowanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 8. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
Osiągnięcia, sukcesy:
Galerie: