Gmina Gryfice
Powróć do: Społeczne

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Gryficach

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego Oddział w Gryficach

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: Kołomąć 3/2; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: Kołomąć 3/2; 72-300 Gryfice
 • mailowy: beata1501_39@tlen.pl
 • telefon: 607 554 064
 • strona www: http://wopr.szczecin.pl/

Data powstania organizacji: 1979 r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: 000016824907
NIP: 955-150-72-19
REGON: 000824907

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Jan MAJOR- prezes

 • telefon: 607 554 064

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem: 35
 • kobiet: 4

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat: 6
 • 19 - 35 lat: 15
 • 36 - 65 lat: 14
 • powyżej 65 lat: 0

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Jan MAJOR

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Jan MAJOR

Cele organizacji:
 1. Profilaktyka i szkolenia z zakresu standardów bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie,
 2. Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób/udzielanie pomocy medycznej,
 3. Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej,
 4. Udział w operacjach i prowadzenie lub udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych oraz awarii technicznych,
 5. Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
 6. Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania,
 7. Egzaminowanie i wydawanie dokumentów potwierdzających umiejętność pływania,
 8. Krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie wizji organizacyjnej członków,
 9. Organizowanie i przeprowadzanie szkolenia służby ratowniczej,
 10. Ustalanie programów, kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego
 11. Wydawanie ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego, ujawnianie zagrożeń
Zadania organizacji:
 1. Udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nieszczęśliwych wypadkach na lądzie i na wodzie,
 2. Propagowanie znajomości i konieczności postrzegania przepisów obowiązujących na wodzie,
 3. Prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania nauki i umiejętności pływania,
 4. Prowadzenie szkolenia w zakresie podstawowej wiedzy bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodzie wśród członków WOPR i młodzieży,
 5. Patrolowanie przydzielonych akwenów,
 6. Prowadzenie działalności profilaktycznej zmierzającej do zmniejszenia liczby nieszczęśliwych wypadków, na drodze,
 7. Propagowanie idei WOPR,
 8. Patrolowanie i czuwanie na akwenach w czasie trwania tafli lodowej,
 9. Prowadzenie wymiany doświadczeń z dziedziny bezpieczeństwa życia ludzkiego.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:
 1. Organizowanie spotkań z młodzieżą na temat „Bezpieczne ferie”,
 2. Organizowanie gier i zabaw dla dzieci związanych z bezpieczeństwem nad wodą,
 3. Instruktaże w szkołach na temat zachowania się nad wodą oraz udzielaniem pomocy przedmedycznej,
 4. Pomoc tonącym w sposób niekonwencjonalny,
 5. Cykle pogadanek,
 6. Patrole wodne w okresach letnich wspólnie ze Strażą Graniczną,
 7. Udział w imprezach służb ratowniczych „Bezpieczna Woda 2012”,
 8. Udział w imprezach organizowanych przez Rady Osiedlowe, sołectwa i inne akcje, na których mogliśmy propagować idee WOPR-u i rozmawiać o profilaktyce bezpieczeństwa nad wodą,
 9. Zabezpieczenie spływów kajakowych np. podczas Archidiecezjalnych Dni Młodych w Gryficach w 2012r.
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
 1. Warsztaty szkoleniowe na ADM 2013r. w Gryficach na temat bezpieczeństwa nad wodą,
 2. Nauka pływania kajakami,
 3. Bezpieczna woda- akcja skierowana do dzieci, młodzieży w szkołach,
 4. Bezpieczne wakacje- akcja skierowana do młodzieży wypoczywającej nad morzem (kolonie, obozy).
Osiągnięcia, sukcesy:
 • w ostatnich latach nie odnotowano utonięć (poza celowym) w akwenach gminy i powiatu gryfickiego
 • 25 marca 2013r. z rąk wicewojewody Zachodniopomorskiego Ryszarda Mićko długoletni i zasłużeni członkowie WOPR Oddział w Gryficach otrzymali za działalność charytatywną, publiczną w związku z ofiarnym niesieniem pomocy wykraczającą poza obowiązki członka WOPR srebrne i brązowe krzyże zasługi:
 • Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: Agnieszka Malko, Beata Rupental, Łukasz Major,
 • Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali: Wiesława Zdżyłowska, Roman Wanagiel, Stanisław Dąbrowski. Robert Rupental, Krzysztof Łyjak.
Galerie zdjęć

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Gryficach

17.10.2014 r.- zdjęcia: Jan Major

02.05.2015 r.- "Kilometry Dobra"- zdjęcia: Jan Major

11.07.2015 r.- Rybokarty, Niedźwiedziska- zdjęcia: Jan Major

Bezpieczeństwo zimowe - zdjęcia: Jan Major

25.02.2016 r.- GDK - zdjęcia: Jan Major

Dzień Dziecka - 01.06.2016, zdjęcia: Jan Major

Rotnowo- 03.06.2016 r., zdjęcia: Jan Major

Stawno- Dzień Dziecka - 03.06.2016 r., zdjęcia: Jan Major