Gmina Gryfice
Powróć do: Resortowe

Zrzeszenie Rejonowe Pszczelarzy

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Rejonowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Gryficach

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: ul. Grudziądzka 12; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: ul. Grudziądzka 2; 72-300 Gryfice
 • mailowy:
 • telefon: 603 544 539, 39 926 14 46
 • strona www:

Data powstania organizacji: 22.10.2001 r.- data wpisu do rejestru stowarzyszeń

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: 0000055686
NIP:
REGON: 812362134

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Eugeniusz ROZBICKI- prezes

 • telefon: 603 544 539

Aktualna ilość Członków:

 • -ogółem: 50
 • kobiet: 6

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat: 5
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Kazimierz ZAWADKA

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Eugeniusz ROZBICKI

Cele organizacji:
 1. Rozwój pszczelarstwa na ziemi gryfickiej,
 2. Pomoc w zaopatrzeniu się w środki produkcji : węża, lekarstwa, pasza dla pszczół,
 3. Organizacja szkoleń i wyjazdów na szkolenia,
 4. Promocja produktów pszczelich na zewnątrz,
 5. Współpraca z ARR.
Zadania organizacji:
 1. Udzielanie wszechstronnej pomocy pszczelarzom i związkom pszczelarzy w pracach organizacyjnych i fachowych z dziedziny pszczelarstwa;
 2. Współdziałanie z administracją samorządową i innymi organizacjami w rozwoju pszczelarstwa i ochronie naturalnego środowiska przyrodniczego, a szczególnie w zakresie ochrony pszczół przed chorobami i zatruciami,
 3. Promowanie stosowania produktów pszczelich w żywieniu i profilaktyce,
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:

Rejonowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Gryficach corocznie bierze udział w imprezach promujących pszczelarstwo i ekologiczne produkty pszczele, organizacja spotkań, sympozjów, zjazdów, wykładów, kursów i wycieczek mających związek z pszczelarstwem.

Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:

Wkrótce odbędzie się walne zebranie członków zrzeszenia. O dokładnym terminie będziemy informować Państwa na bieżąco.

Galeria:

Foto: pasieka.gryfice-info.pl

pasieka.gryfice-info.pl

pasieka.gryfice-info.pl

Uwagi:

http://www.pasieka.gryfice-info.pl/