Gmina Gryfice
Powróć do: Związki Seniorskie

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Szczecinie Koło Gryfice

Forma prawna: Organizacja Pożytku Publicznego

Adres organizacji: Pl. Zwycięstwa 37; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: Pl. Zwycięstwa 37; 72-300 Gryfice
 • mailowy: brak
 • telefon: 517 046 399
 • strona www: brak

Data powstania organizacji: 1945 r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: 0000106108
NIP: 851-19-88-235
REGON: 011009076

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Romuald Podmokły (Prezes), Urszula Pszczólińska (Sekretarz Zarządu Koła), Janina Butyńska (Skarbnik) członkowie: Władysław Czernicki, Franciszek Teclaw,

Komisja Rewizyjna: Maria Chyla (Przewodnicząca), członkowie: Helena Fiałko.

 • telefon: brak

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem: 61
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat: 0
 • 19 - 35 lat: 0
 • 36 - 65 lat: 0
 • powyżej 65 lat: 61

Roczny budżet organizacji: składki członkowskie

Osoba odpowiedzialna z finanse: Janina Butyńska

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Urszula Pszczólińska- sekretarz

Cele organizacji:
 1. Kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra Ojczyzny,
 2. Otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów oraz niepełnosprawnych,
 3. Popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz udział w wychowaniu młodzieży w duchu patriotyzmu,
 4. Działanie na rzecz otaczania opieką miejsc pamięci narodowej,
 5. Reprezentowanie interesów swych członków wobec władz organów administracji,
 6. Czuwanie nad patriotyczną i obywatelską postawą swych członków oraz utrzymywanie więzi koleżeńskich oraz wzajemną życzliwość.
Zadania organizacji:
 1. Udział członków w życiu związkowym kół i środowisk,
 2. Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się problematyką socjalną, opiekuńczą i zdrowotną,
 3. Działanie na rzecz środowiska kombatanckiego,
 4. Realizowanie współpracy z właściwymi instytucjami i organizacjami,
 5. Organizowanie i uczestnictwo w uroczystościach,
 6. Gromadzenie materiałów historycznych, ich upowszechnianie i popularyzowanie,
 7. Współpraca z wojskiem, szkołami i instytucjami, placówkami oświatowymi, zwłaszcza w patriotycznym wychowaniu młodzieży w upamiętnianiu miejsc walki i zmarłych kombatantów,
 8. Informowanie opinii publicznej, władz państwowych i samorządowych o problemach kombatanckich i działalności Związku,
 9. Prowadzenie kroniki.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:
 1. Pomnik poświęcony ku czci żołnierzom Wojska Polskiego na starym cmentarzu komunalnym w Gryficach- wyzwalającym Pomorze Zachodnie i Ziemię Gryficką. Pomnik postawiony w 1975 r.
 2. Pomnik obelisk w Skalnie gm. Gryfice- ku czci 19 żołnierzom Wojska Polskiego rozstrzelanych przez rozbitków niemieckich w marcu 1945 r. w/w żołnierze to uczestnicy wojny obronnej 1939 r. Jako jeńcy wojenni za marne wyżywienie pracowali przez okres od IX 1939 r. – III 1945 r. we wsi Kładkowo pow. gryficki wykonując prace niewolnicze w poszczególnych gospodarzy niemieckich. Żołnierzom tym postawiono również obelisk na miejscowym cmentarzu komunalnym w Kładkowie,
 3. Z inicjatywy kombatantów ziemi gryfickiej wykonano 16 sztuk tablic pamiątkowych umieszczonych przeważnie w kościołach rzymskokatolickich parafii powiatu gryfickiego,
 4. Przez cały okres działalności (68 lat) odbyło się kilkaset spotkań kombatantów z młodzieżą oraz wiele innych okazji rocznic historycznych, świąt narodowych i związkowych,
 5. W miarę posiadanych środków organizowane były wycieczki do miejsc historycznych wydarzeń np. Wał Pomorski, Cmentarz Centralny Woj. Polskiego w Siekierkach i wiele innych miejsc, gdzie toczone były walki wyzwoleńcze. Zwiedzanie Wału Pomorskiego odbyło się w 2000r., Centralny Cmentarz w Siekierkach odwiedzany był co roku przez 63 lata,
 6. W 2012 roku grupa kombatantów odwiedziła Obóz Centralny jeńców wojennych oficerów Woj. Polskiego w Dobiegniewie.
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:

W roku bieżącym 2013 zamierzamy zorganizować dwie wycieczki kombatanckie do Kołobrzegu w celu zwiedzenia Muzeum Wojska Polskiego i pomnika zaślubin z morzem oraz drugą wycieczkę w gryfickim rejonie nadmorskim.

11.11.2013 r. weźmiemy udział w uroczystościach Wyzwolenia Ziemi Karnickiej- gmina Brojce co roku organizuje spotkania z kombatantami, gdzie młodzież wystawia zespoły artystyczne. Tę datę również obchodzą Zarządy Terytorialne w Gryficach-Kombatanci i podopieczni biorą czynny udział i składają wiązanki kwiatów pod pomnikami i miejscami pamięci.

Osiągnięcia, sukcesy:

Na wniosek Zarządu Koła nadano 16 odznaczeń "Kombatancki Kryzys Pamiątkowy- Zwycięzcom 1945".

Uwagi:

6.09.2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu Koła ZK RP i BWP w Gryficach za okres 14.10.2009 r. do 6.09.2013 r.