Gmina Gryfice
Powróć do: Zdrowie

Związek Niewidomych w Gryficach

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Polski Związek Niewidomych Koło Gryfice Okręg Zachodniopomorski

Forma prawna: Organizacja Pożytku Publicznego

Adres organizacji: Pl. Zwycięstwa 37; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: Pl. Zwycięstwa 37; 72-300 Gryfice
 • mailowy: pzngryfice@gmail.com
 • telefon: 724 154 555
 • strona www: http://www.pzn.org.pl/- Polski Związek Niewidomych

Data powstania organizacji:

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym:
NIP:
REGON:

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Zofia PAWLIK

 • telefon: 724 154 555

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem:
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Zofia PAWLIK

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Zofia PAWLIK

Cele organizacji:
 1. Społeczna integracja, rehabilitacja, wyrównywanie szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich,
 2. Reprezentowanie interesów członków wobec władz władz samorządowych.
Zadania organizacji:
 1. Przyjmowanie niewidomych w poczet członków,
 2. Organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych oraz wypoczynku dorosłych i dzieci,
 3. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno- bytowych osób niewidomych oraz z innymi instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:

Co najmniej raz do roku organizowany jest wypoczynek dla członków Koła,

Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:

Święto Białej Laski

Osiągnięcia, sukcesy:
Galerie:

{gallery}niewidomi{/gallery}