Gmina Gryfice
Powróć do: Związki Seniorskie

Związek Sybiraków

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Związek Sybiraków Koło Terenowe Gryfice

Forma prawna: Organizacja Pożytku Publicznego

Adres organizacji: ul. Wojska Polskiego 23; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: ul. Wojska Polskiego 23; 72-300 Gryfice
 • mailowy:
 • telefon: Jadwiga Mielczarczyk 91 384 29 37
 • strona www:

Data powstania organizacji:1989 r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: 0000256432
NIP:
REGON:

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Jadwiga MIELCZARCZYK

 • telefon: 91 384 29 37

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem: 170
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Anna STANISZEWSKA- skarbnik

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Anna STANISZEWSKA- skarbnik

Cele organizacji:
 1. Świadczenie pomocy swoim członkom oraz Polakom zamieszkałym poza granicami RP,
 2. Roztoczenie opieki nad inwalidami i członkami ich rodzin po zmarłych i poległych Sybirakach,
 3. Upamiętnienie losów zesłańców polskich,
 4. Reprezentowanie i obronę interesów swoich członków, a zwłaszcza uzyskiwanie dla nich praw takich jak odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia zdrowotne, kombatanckie itp.
 5. Przeciwstawianie się wszelkim przejawom totalitaryzmu, nietolerancji, będących zagrożeniem wolności człowieka i jego godności,
 6. Współpracy z organizacjami o podobnych celach, również z tymi, które maja siedziby poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Zadania organizacji:
 1. Udzielenie znajdującym się w trudnych warunkach członkom Związku oraz członkom rodzin po zmarłych i poległych Sybirakach pomocy finansowej i prawnej;
 2. Prowadzenie starań o zorganizowanie domów opieki społecznej;
 3. Inicjowanie badań nad losami zesłańców polskich oraz polskich formacji wojskowych w Rosji i ZSRR, gromadzenie w tym celu pamiątek i dokumentów;
 4. Opieka nad grobami Sybiraków;
 5. Organizowanie życia kulturalno- oświatowego wśród członków;
 6. Prowadzenie działalności charytatywnej, wydawniczej i gospodarczej.i
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:

Udział w rocznicach historycznych, świętach narodowych i związkowych.

Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:

17 września- Dzień Sybiraka

Osiągnięcia, sukcesy:
Uwagi: