Gmina Gryfice
Powróć do: Związki Seniorskie

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 24

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 24 w Gryficach im. I Armii Wojska Polskiego

Forma prawna: Organizacja Pożytku Publicznego

Adres organizacji: 72-300 Gryfice ul. Akacjowa 1

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: 72-300 Gryfice ul. Akacjowa 1
 • mailowy: zzwpkolonr24@op.pl
 • telefon: 697806146 (Grzegorz Walczak)
 • strona www: http://zzwp-kolo24.bulok.info/index.php

Data powstania organizacji:1980 r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: 0000141267
NIP:
REGON:

Imię Nazwisko Przewodniczącego: płk rez. Krzysztof TOKARCZYK

 • telefon: 692 491 467

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem: 65
 • kobiet: 4

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat: 0
 • 19 - 35 lat: 0
 • 36 - 65 lat: 15
 • powyżej 65 lat: 50


Roczny budżet organizacji: składki członkowskie

Osoba odpowiedzialna za finanse: st. chor. szt. rez. Romuald PODMOKŁY

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych:st. chor. szt. rez. Romuald PODMOKŁY

WŁADZE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO X KADENCJI

Logo

ZARZĄD KOŁA NR 24 ZŻ WP

prezes Zarządu Koła - Krzysztof Tokarczyk,
wiceprezes - Grzegorz Walczak,
sekretarz - Jerzy Dąbrowski;
skarbnik – Romuald Podmokły;
członkowie Zarządu;
Maria Chyla,
Zbigniew Żołna
-Zenon Szpakowski.

Komisja rewizyjna

przewodniczący komisji rewizyjnej - Ryszarda Karaczyn
członkowie komisji : - Andrzej Ziętek
Leszek Mazur.

Logo

WOJEWÓDZKIE WŁADZE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP
ZARZĄD WOJEWÓDZKI ZŻ WP

Prezes Zarządu Wojewódzkiego - Bogusław Machowicz.
wiceprezes ds. obronnych - Stanisław Kubacki,
wiceprezes ds. socjalnych -Józef Guz,
sekretarz ZW ZŻ WP- Jan Nizowicz,
skarbnik - Marek Dziabaszewski,
członkowie Zarządu:
Marek Romanowski,
Witold Morawski,
Henryk Kopij,
Marian Mazurek;
Zdzisław Łucki.

Komisja rewizyjna ZW ZŻ WP

przewodniczący komisji rewizyjnej -Ryszard Meller,
wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej -Władysław Kaczka,
sekretarz -Henryk Kwocz.

Sąd Honorowy ZW ZŻ WP:

przewodniczący Sądu Honorowego ZW ZŻ WP -Artur Król,
wiceprzewodniczący Sądu Honorowego -Romuald Podmokły z Koła nr 24 ZŻ WP,
sekretarz –Tadeusz Kiełłdych

Logo

NACZELNE WŁADZE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP
PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP

płk Marek BIELEC - Prezes Związku
płk Jan KACPRZAK - Sekretarz Generalny Zarządu Głównego
płk Stanisław KALSKI - Wiceprezes ZG ds. Obronnych i Bezpieczeństwa
płk Henryk BUDZYŃSKI - Wiceprezes ZG ds. Społecznych
płk Miłosz BIAŁY - Wiceprezes ZG ds. Socjalno-Zdrowotnych
płk Adam SPYCZALSKI - Wiceprezes ZG ds. Ekonomicznych / Skarbnik ZG
płk Romuald DETMER - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku
płk Józef MÓL - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku
płk Józef MROCZKA - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku
płk Lech PIETRZAK - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku
płk Andrzej SAWICKI - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

mjr Tadeusz BUZUK
płk Marian DĄBROWSKI
ppłk Zbigniew DROZDEK
mjr Zygmunt JELIŃSKI
płk Zdzisław JORDANEK
płk Józef KOSNO
płk Andrzej KOWALCZYK
płk Zygmunt MACIEJNY
ppłk Janusz MARCINIAK
kpt. Sławomir MAŃKOWSKI
st. chor. sztab. Andrzej OSSOWSKI
por. Jerzy PANTAK
kpt. Andrzej PAWLAK
gen. bryg. Bronisław PEIKERT
płk Franciszek PIECUCH
kmdr Bożena SZUBIŃSKA
ppłk Czesław TOMASZEWSKI
ppłk Janusz ZAJDZIK
ppłk Edward ZAREMBA

Preferowanym sposobem wymiany korespondencji jest poczta elektroniczna. Dokumenty (skany dokumentów) do Zarządu Głównego należy przesyłać na adres zzwp@op.pl. Od dnia 2 maja 2017 r. Biuro Zarządu Głównego ZŻ WP funkcjonuje pod adresem: ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa
płk Marek BIELEC - Prezes Związku
tel. kom. 727 008 107

płk Jan KACPRZAK - Sekretarz Generalny ZG
tel. kom. 727 008 001
we wtorki i czwartki w godz. 9.00-13.00

płk Henryk BUDZYŃSKI - Wiceprezes ZG ds. Społecznych
tel. kom. 509 639 226
we wtorki w godz. 9.00-13.00

płk Milosz BIAŁY - Wiceprezes ZG ds. Socjalno-Zdrowotnych
tel. kom. 727 008 004
w poniedziałki i wtorki w godz. 10.00-13.00

płk Adam SPYCHALSKI - Wiceprezes ZG ds. Ekonomicznych/Skarbnik ZG
tel. kom.
w środy i czwartki w godz. 9.00-14.00

płk Miłosz BIAŁY - Rzecznik Prasowy
tel. kom. 727 008 004
w poniedziałki i wtorki w godz. 10.00-13.00

płk Henryk BUDZYŃSKI - Dyrektor Biura i Sekretarz Komisji Odznaczeń i Wyróżnień
we wtorki i czwartki w godz. 9.00-13.00

Teresa GRABOWSKA-MÓL - Starszy Referent Biura ZG (Kancelaria) i Sekretarz Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG
tel. kom. 727 008 105
od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-14.00

Radosław KUREK - Sekretariat Biura ZG
tel. kom. 727 008 000
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

ANEKS: Prezydium Zarządu Głównego ZŻ WP z dnia 18.03.2019r.
W dniu 11.03.2018r. zmarł Sekretarz Generalny ZŻ WP płk. Jan Kacprzak. Na stanowisko Sekretarz Generalnego ZŻ WP został w dniu 18.03.2018r. wybrany płk Henryk BUDZYŃSKI.

Aneks dot. obsady kadrowej Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
W dniu 16 marca 2019r. odbył się XII Nadzwyczajny Zachodniopomorski Zjazd Wojewódzki Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w związku z koniecznością wyboru nowego Prezesa Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP.

XII Nadzwyczajny Zachodniopomorski Zjazd Wojewódzki Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jednogłośnie wybrał ppłk Bogusława Machowicza na Prezesa Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, który od dnia 17.03.2019r przystąpi do pełnienia obowiązków prezesa.

Gryfice 25.03.2019r

Za zgodność
Prezes Koła nr 24 ZŻ WP Krzysztof Tokarczyk

Cele organizacji:

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządowym stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku.

Zasadniczymi celami działania Związku jest: obrona czci, honoru i godności żołnierzy zawodowych, ochrona nabytych praw i interesów, utrzymanie więzi pomiędzy byłymi żołnierzami zawodowymi, a macierzystymi jednostkami, propagowanie tradycji i historii oręża polskiego jak również umocnienie koleżeństwa oraz organizowanie pomocy dla potrzebujących emerytów i rencistów wojskowych i ich rodzin.

Zadania organizacji:

Działalność Koła ukierunkowana jest na realizacji zadań statutowych i ujętych w uchwałach programowych Zarządu Głównego ZŻWP i wytycznych Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Zadania realizowane są przy ścisłym współdziałaniu z Zarządem Wojewódzkim, Jednostką Wojskową 3937 Mrzeżyno, oraz lokalnymi władzami samorządowymi.

Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
I Kwartał 2018r
 • Opracowanie sprawozdań i przesłanie ich do ZW ZŻ WP – 10.01.2018r.
 • Opracowanie Planu Zasadniczych Przedsięwzięć Koła na 2018r – 20.02.2018r.
 • Spotkanie integracyjne z wdowami z okazji Dnia Kobiet – GKO 08.03.2018r godz. 17:00
 • Zebranie członków Koła 21.02.2018r –SP-3; godz. 17:00
 • Udział delegacji członków Koła w uroczystościach 73 rocznicy wyzwolenia Gryfic – Plac Zwycięstwa - 6.03.2018r
II KWARTAŁ 2018R.
 • Zebranie członków Koła 18.04.2018r –Kawiarnia w GDK godz. 17:00
 • Udział delegacji Kola w uroczystości - 73 rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie 08.05.2018 - Plac Zwycięstwa - GDK - Gryfice
 • Udział delegacji Kola w uroczystości -Święto Narodowe 03.05.2018 - Plac Zwycięstwa - GDK- Gryfice;
 • Wycieczka do muzeum Sił Powietrznych W Koszalinie, Kołobrzegu i Zieleniewa – Śladami walk Polskich Sił Zbrojnych-19.05.2018.
 • Zebranie członków Koła 21.02.2018r –SP-3; godz. 17:00- w SP-3;
 • Udział reprezentacji koła w zawodach sportowo – obronnych organizowanych przez LOK;
III KWARTAŁ 2018R,
 • Udział delegacji członków Koła w uroczystościach Dnia Weterana Walk o Niepodległość Polski. – Plac Zwycięstwa-2.09.2018r.;
 • Zebranie członków koła – 19.09.2018r. – SP-3 , godz.17:00
 • Udział delegacji członków Koła w VII Rocznicy powstania 36 dr OP, -30.09.2018r –Mrzeżyno;
IV KWARTAŁ 2018R
 • Udział delegacji członków Koła w uroczystościach 75 Rocznicy Bitwy pod Lenino – 12.10.2018r.- Pl. Zwycięstwa – Gryfice;
 • Udział delegacji członków Koła w Dniu Święta Edukacji – 14.10.2018r. – SP-3 Gryfice;
 • Udział delegacji członków Koła w Uroczystościach Wszystkich Świętych-31.10.2018r. godz. 12:00– 'Światełko Pamięci" na SCK i NCK.
 • Udział delegacji członków koła w uroczystościach Święta Niepodległości 11.11.2o18r Pl. Zwycięstwa i GDK Gryfice
 • Zebranie członków Koła 21.11.2018r.- godz. 17:00 –SP-3;
 • Uroczyste spotkanie Wigilijne członków Koła dnia 21.12. 2018 godz. 17;00 w Polskie Smaki
I Kwartał 2019r
 • Opracowanie sprawozdań i przesłanie ich do ZW ZŻ WP – 10.01.2019r.
 • Opracowanie Planu Zasadniczych Przedsięwzięć Koła na 2019r – do 01.02.2019r.
 • Spotkanie integracyjne z wdowami z okazji Dnia Kobiet – GKO, 08.03.2019r godz. 17:00;
 • Zebranie członków Koła 20.02.2019r –SP-3; godz. 17:00;
 • Udział delegacji członków Koła w uroczystościach 74 rocznicy polskich Gryfic – Plac Zwycięstwa i GDK - 6.03.2019r godz.11:00
 • Udział delegacji Koła w uroczystościach-Zaślubiny Polski z Morzem Bałtyckim –Mrzeżyno -17.03.2019r
 • Wycieczka- Kołobrzeg i Zieleniewo – Śladami walk Polskich Sił Zbrojnych-18.03.2019r;
 • Udział reprezentacji koła w zawodach sportowo – obronnych LOK- I Memoriał

Mariana Radeckiego - Strzelnica sportowa LOK –

II KWARTAŁ 2018R.
 • Zebranie członków Koła 17.04.2019r –SP-3 godz. 17:00;
 • Udział delegacji Kola w uroczystości - 74 rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie 08.05.2018 - Plac Zwycięstwa - GDK – Gryfice
 • Udział delegacji Kola w uroczystości -Święto Narodowe 03.05.2019r - Plac Zwycięstwa - GDK- Gryfice;
 • Wycieczka do Świnoujścia i Wolińskiego Parku Narodowego –Autokar – 11.05.2019r.
 • Zebranie członków Koła 22.06.2019r – Mrzeżyno wg oddzielnego planu.
Osiągnięcia, sukcesy:

WYRÓŻNIENI Członkowie Koła w 2018r.

 • Zenon Szpakowski-członek Zarządu Koła ZŻ WP uhonorowany Odznaczeniem „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP" przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i BWP za szczególne zasługi w działalności społecznej na rzecz Związku Kombatantów RP;
 • Tadeusz Klatka-członek Koła ZŻ WP uhonorowany Odznaczeniem „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP" przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i BWP za szczególne zasługi w działalności społecznej na rzecz Związku Kombatantów RP;
 • Jan Dzierkowski – członek Koła ZŻ WP uhonorowany Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy WP za szczególne zasługi w działalności społecznej i popularyzatorskiej na rzecz Związku Żołnierzy WP.
 • Jerzy Dąbrowski – sekretarz Koła nr 24 ZŻ WP uhonorowany Srebrną Odznaką Honorową „Gryf Zachodniopomorski" przez Zarząd Wojewódzki Województwa Zachodniopomorskiego, za szczególne zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.
 • Jerzy Dąbrowski – sekretarz Koła nr 24 ZŻ WP uhonorowany Medalem Pamiątkowym „FORSOWANIE ODRY I NYSY ŁYŻYCKIEJ PRZEZ 1-2 ARMIĘ WP", za szczególne zasługi w działalności społecznej i popularyzatorskiej na rzecz Związku Żołnierzy WP.
 • Krzysztof Tokarczyk – prezes Koła nr 24 ZŻ WP, uhonorowany Odznaką Krzyż w stopniu Złotym „WETERANOM WOP. REZERWISTOM SG i SYMPATYKOM", za szczególne zasługi w działalności społecznej i popularyzatorskiej na rzecz Związku Weteranów i Rezerwistów WP.
 • Mieczysław Marcinkowski –członek Koła nr 24 ZŻ WP, uhonorowany Odznaką Krzyż w stopniu Złotym „WETERANOM WOP. REZERWISTOM SG i SYMPATYKOM", za szczególne zasługi w działalności społecznej i popularyzatorskiej na rzecz Związku Weteranów i Rezerwistów WP"
 • Ryszard Karaczyn – członek Koła nr 24 ZŻ WP, uhonorowany Odznaką Krzyż w stopniu Srebrnym „WETERANOM WOP. REZERWISTOM SG i SYMPATYKOM", za szczególne zasługi w działalności społecznej i popularyzatorskiej na rzecz Związku Weteranów i Rezerwistów WP."

Wyróżnieni członkowie Koła

Na wniosek Zarządu Koła, Kapituła Zarządu Głównego ZŻ WP, wyróżniła najbardziej aktywnych i zasłużonych członków Koła :
ZŁOTYM KRZYŻEM "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP"
płk TOKARCZYK Krzysztof
ppłk MARCINKOWSKI Mieczysław

SREBRNYM KRZYŻEM "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP"
st. chor. szt. PODMOKŁY Romuald

BRĄZOWYM KRZYŻEM "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP"
ppłk LUBCZŃSKI Janusz
mjr ŻOŁNA Zbigniew
st. chor. szt. KLATKA Tadeusz
mł. chor. SZPAKOWSKI Zenon

ODZNAKĄ HONOROWĄ "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP"
kpt. BROŻ Stanisław
st.chor. szt. SUTENIEC Stanisław

MEDALEM XXXV LECIA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
kpt. KOZIOŁ Stanisław
st. sierż. ZIENTEK Andrzej
mjr EJSMONT Jarosław
kpt. MAZUR Leszek
mjr WAWRZYCKI Krzysztof
mjr MUCHA Władysław
Pani OBERMAJER Elżbieta

Galeria:

X Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Szczecin 25.05.2013 r.

X Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Szczecin 25.05.2013 r.

Piknik strzelecki - Strzelnica LOK. Gryfice 15.06.2013 r.

Piknik strzelecki - Strzelnica LOK. Gryfice 15.06.2013 r.

Dzień Kombatanta oraz obchody 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej, Plac Zwycięstwa Gryfice 1.09.2013 r.

Dzień Kombatanta oraz obchody 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej, Plac Zwycięstwa Gryfice 1.09.2013 r.