Gmina Gryfice
Powróć do: Związki Seniorskie

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 35

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 35 im. płk. Michała Konkowskiego

Forma prawna: Organizacja Pożytku Publicznego

Adres organizacji: pl. Zwycięstwa 37; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: pl. Zwycięstwa 37; 72-300 Gryfice
 • mailowy: hrkwocz@gmail.com
 • telefon: 601 167 570
 • strona www:

Data powstania organizacji: luty 2009 r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym:
NIP:
REGON:

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Henryk KWOCZ- prezes

 • telefon: 601 167 570

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem: 25
 • kobiet: 0

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat: 0
 • 19 - 35 lat: 0
 • 36 - 65 lat: 20
 • powyżej 65 lat: 5

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Kazimierz OLESZCZUK- skarbnik

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Zbigniew HŁĄD- sekretarz

Cele organizacji:
 1. Obrona praw i interesów byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin, inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych środowiska. Organizowanie opieki specjalnej (paliatywnej), wolontariatu i koleżeńskiej samopomocy dla osób chorych i niedołężnych, a także pomocy socjalnej dla osób żyjących w niedostatku i dotkniętych klęskami żywiołowymi;
 2. Integracja środowiska byłych i obecnych żołnierzy poprzez wspólne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i wojskowych, rocznicach wydarzeń związanych z czynem zbrojnym żołnierza polskiego, organizowanie podróży wojskowo-historycznych i krajoznawczych oraz uroczystości rodzinnych i rocznicowych;
 3. Obrona czci, honoru, godności żołnierza polskiego oraz kształtowanie środowiskowej solidarności i więzi z żołnierzami pełniącymi czynną służbę wojskową;
 4. Kultywowanie w środowisku członków Zarządu i wśród społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, tradycji walk niepodległościowych narodu polskiego, czynu zbrojnego polskiego żołnierza na wszystkich frontach II wojny światowej, w ruchu oporu, promowanie powojennej, pokojowej żołnierskiej służby Ojczyźnie, opieka nad miejscami pamięci narodowej i grobami poległych żołnierzy;
 5. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa oraz podtrzymanie wiedzy fachowej, kondycji fizycznej i strzeleckiej;
 6. Wykonywanie świadczeń o charakterze edukacyjno-wychowawczym.
Zadania organizacji:
 1. Współpraca z organami władzy publicznej w zakresie kształtowania korzystnych dla środowiska rozwiązań prawnych oraz polityki zdrowotnej, a także w pozostałych sprawach będących przedmiotem działalności Związku,
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:
 • udział w zawodach strzeleckich,
 • udział w przeprowadzeniu zawodów sportowo-obronnych organizowanych przez Koło i ZP LOK,
 • świąteczno-noworoczne spotkania środowiskowe,
 • udział w obchodach Dnia Weterana (01.09),
 • obchody rocznic: Święto Narodowe 3-go Maja, Święto Niepodległości, Święto Wojska Polskiego, 70 rocznica bitwy pod Lenino.
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:

Praca Zarządu Koła w 2013 r. ukierunkowana będzie na rozpoznawaniu nowych członków z zadaniami statutowymi oraz ich realizacji. W szczególności skupi się na współpracy z władzami samorządowymi i innymi instytucjami sympatyzującymi z kołem.

Główne zadania ukierunkować na:

 1. Zapewnienie w codziennej działalności priorytetu dbałości o środowisko żołnierskie, jego dobro, prawa i szacunek społeczny, uwzględniając to podczas uroczystości Święta Związku. Łączenie tych zasad z niesieniem pomocy socjalnej i zdrowotnej najbardziej tego potrzebującym.
 2. Udział kierownictwa Koła w najważniejszym przedsięwzięciu roku- IX Zjeździe Wojewódzkim.
 3. Inspirowanie na wszelkich posiedzeniach ZK oraz walnych zabraniach aktywnych działań mających na celu liczebny wzrost szeregów naszego Koła.
 4. Umacnianie współpracy z władzami samorządowymi, dowództwami jednostek wojskowych stacjonujących w sąsiedniej bliskości siedziby naszego koła oraz instytucjami działającymi na terenie powiatu.
 5. Udział członków Koła w uroczystościach państwowych i wojskowych, obchodach historycznych rocznic oraz zacieśnianie współpracy z kombatantami.
 6. Rozwijanie i poszerzenie zakresu działalności sportowej i obronnej we współdziałaniu z klubami Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju oraz udział w zawodach i organizowanych przez Zarząd Wojewódzki.
Osiągnięcia, sukcesy:
Uwagi: