Gmina Gryfice

Poradnictwo i konsultacja dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób w sytuacjach kryzysowych z terenu Gminy Gryfice

Ocena 0/5
W ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gryfice na rok 2024”  w Gryficach działa  Punkt  Konsultacyjny, który świadczy usługi osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym  oraz osobom w sytuacjach kryzysowych z terenu Gminy Gryfice.

Porad i konsultacji udziela: Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Miejsce: Urząd Miejski w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 , pok. 5 ( parter)
Dzień tygodnia:  środa
Godziny:  15:00 - 19:00

Pomoc udzielana w Punkcie Konsultacyjnym jest bezpłatna i nie wymaga skierowania.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy:

  • motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych;
  • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia;
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym;
  • gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny;
  • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;
  • udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad w sprawach uzależnień;
  • współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień .

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 502 774 164

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności