Gmina Gryfice
Powróć do: OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Ościęcinie

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Oscięcinie

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: 

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: 
 • mailowy:
 • telefon: 698 659 785
 • strona www:

Data powstania organizacji:

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym:
NIP: 8571847099
REGON:

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Marek FARMUZ

 • telefon:

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem:
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Albert BRZOSTEK

Cele organizacji:
Zadania organizacji:
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
Osiągnięcia, sukcesy:
Uwagi: