Gmina Gryfice

Wstęp

Logo UE

Projekt "Skuteczny samorząd - usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Herb

„Mapa aktywności”
organizacji pozarządowych działających na terenie
gminy Gryfice

„Mapa aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Gryfice wraz z procedurą jej aktualizowania jest rezultatem realizacji projektu „Skuteczny samorząd – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wstęp

Mapa aktywności organizacji pozarządowych w gminie Gryfice, zwana dalej „Mapą aktywności” jest źródłem wiedzy dla mieszkańców, organizacji i instytucji zainteresowanych działalnością organizacji pozarządowych na terenie gminy Gryfice oraz formą poradnika dla osób zainteresowanych
i zaangażowanych w działalność społeczną w organizacjach pozarządowych.

Istnienie Mapy jest jednym z elementów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ma być zachętą dla organizacji do ściślejszego nawiązywania współpracy z pozostałymi partnerami społecznymi, samorządem oraz przedsiębiorstwami. Dane zawarte w Mapie wykorzystywane będą przez gminę Gryfice i jednostki organizacyjne do informowania organizacji pozarządowych o konkursach, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla organizacji przedsięwzięciach organizowanych przez gminę Gryfice.

Informacje zawarte w Mapie pochodzą od organizacji pozarządowych na podstawie wypełnionych przez nie ankiet zgodnie z procedurą zawartą w Zarządzeniu Nr 712/2013 Burmistrza Gryfic z dnia 28 marca 2013 r. i danych o NGO zgromadzonych przez gminę Gryfice na podstawie wieloletnich kontaktów i współpracy z organizacjami pozarządowymi.