Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 13 kwietnia 2024
Imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
pochmurno
17°C

Zarządzenie nr 712/2013 Burmistrza Gryfic

ZARZĄDZENIE NR 712/2013 BURMISTRZA GRYFIC
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie procedury prowadzenia i aktualizacji mapy aktywności - bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Gryfice

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Tworzy się wykaz organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Gryfice wraz ze wskazaniem na rodzaj prowadzonej przez nie działalności, zwany dalej „Mapą aktywności” organizacji pozarządowych w celu systematycznego przekazywania mieszkańcom Gminy Gryfice oraz innym osobom zainteresowanym działalnością pożytku publicznego aktualnych informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Gryfice i na rzecz jego mieszkańców.
 2. „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych wraz z procedurą jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania przygotowane zostały w ramach realizacji projektu „Skuteczny samorząd - usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. „Mapa aktywności” prowadzona będzie w celu systematycznego dostarczania aktualnej informacji mieszkańcom, organizacjom i innym zainteresowanym działalnością organizacji pozarządowych.
 4. „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych zawiera w szczególności następujące dane:
  a) pełną nazwę organizacji pozarządowej,
  b) określenie statusu prawnego,
  c) adres siedziby,
  d) kontakt telefoniczny, adres strony internetowej, e-mail,
  e) imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji,
  f) informację o zakresie działalności,
  g) dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia,
  h) datę aktualizacji danych,
  i) wykaz osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.
 5. Mapa aktywności organizacji pozarządowych jest jawna i dostępna w wersji:
  a) elektronicznej – umieszczonej na stronie internetowej Gminy Gryfice w linku „Organizacje pozarządowe”.
  b) papierowej – dostępnej w biurze pracownika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2.

 1. „Mapę aktywności” organizacji pozarządowych opracowuje i aktualizuje, pracownik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi który prowadzi ewidencję organizacji pozarządowych.
 2. Wpis i aktualizacja danych o organizacji, dokonywana jest na podstawie ankiety, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, dostępnej w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gryfice.eu oraz w wersji drukowanej w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym. „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych podlega aktualizacji obligatoryjnej i bieżącej, za którą odpowiedzialny jest pracownik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Zapytanie dotyczące aktualizacji danych przekazywane będzie do wszystkich organizacji działających na terenie Gminy Gryfice w celu otrzymania informacji zwrotnej dotyczącej aktualizacji danych zamieszczonych w „Mapie aktywności”.
 4. Wykreślenie organizacji pozarządowej z „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych, następuje na podstawie złożonego przez organ powołany do reprezentowania stowarzyszenia dokumentu o likwidacji bądź w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z organizacją pozarządową, lub braku jej aktywności przez okres dwóch lat od daty ostatniej aktualizacji danych.
 5. Procedura aktualizacji „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych winna być zakończona do końca pierwszego kwartału każdego roku za rok poprzedni.

§ 3. Dane zawarte w „Mapie aktywności” organizacji pozarządowych wykorzystywane są przez samodzielne stanowiska oraz jednostki organizacyjne Gminy do informowania i konsultowania, a w szczególności do:

 1. Informowania o konkursach, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla organizacji pozarządowych przedsięwzięciach organizowanych przez Gminę Gryfice,
 2. Konsultowania projektu rocznego programu współpracy o którym mowa w art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 3. Konsultowania programów wieloletnich, strategii gminnych oraz innych projektów dokumentów Gminy Gryfice istotnych dla sektora pozarządowego,
 4. Organizowania spotkań właściwych merytorycznie pracowników Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu wzajemnej wymiany informacji, opinii, propozycji, ocen, itp. w zakresie współpracy wzajemnej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.