Gmina Gryfice
Powróć do: Gmina Gryfice

Władze Miasta

Andrzej Szczygieł - Burmistrz Gryfic

Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa samorządowego i administracji uzupełniając wiedzę w trakcie kursów i seminariów: dla członków Rad Nadzorczych, podstaw prawnych Opieki Społecznej, zamówień publicznych, zarządców nieruchomości.

Żona Joanna, dwie córki: Monika i Agnieszka.

Andrzej Szczygieł

Marzena Domaradzka - Zastępca Burmistrza Gyfic

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Filologiczny na kierunku filologia polska. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na kierunku dziennikarstwo. Absolwent  Podyplomowe Studia  na kierunku Menedżer Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Mąż Marcin, córka Kalina

Marzena Domaradzka