Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
pochmurno
21°C

PSZOK

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK - Tel. 607 314 526

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gryfic nr 26/2024 z dnia 27 maja 2024 r.§ 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gryficach, zwanego dalej PSZOK, znajdującego się przy ul. Piastów na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

SPRAWDŹ NA MAPIE


2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


§ 2. Operatorem PSZOK jest Zakład Usług Komunalnych na ul. Zielonej 5 w Gryficach.


§ 3. Dni i godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

  • w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 15:00,
  • w soboty w godz. 09:00 – 12:00,
  • w niedziele i święta punkt nieczynny.§ 4. 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą w ramach wnoszonej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady pochodzące z gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie gminy Gryfice takie jak:

1) szkło,

2) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali,

3) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych,

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

5) papier i tektura,

6) bioodpady,

7) odpady niebezpieczne,

8) przeterminowane leki,

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

10) przeterminowane chemikalia (m. in. pozostałości/resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz puste opakowania po nich; rozpuszczalniki, środki czyszczące specjalnego użycia, substancje do wybielania plam i opakowania po nich);

11) zużyte baterie i akumulatory;

12) zużyte świetlówki, lampy żarowe, halogenowe;

13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

14) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe;

15) zużyte opony;

16) odpady budowlane i rozbiórkowe (czysty gruz betonowy, ceglany);

17) odpady tekstyliów i odzieży:

18) papa odpadowa, ondulina.

 

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 14 i w pkt 17 będą przyjmowane do PSZOK bezpłatnie w każdej ilości.

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 15 będą przyjmowane do PSZOK w ilości 1 kompletu rocznie w ramach złożonej deklaracji rocznie.

4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 16 będą przyjmowane do PSZOK w ilości do 500 kg od posesji w ramach złożonej deklaracji rocznej.

5. Odpady komunalne o których mowa w ust. 18) będą przyjmowane do PSZOK w ilości do 150kg od posesji w ramach złożonej deklaracji rocznej.

6. Odpady o których mowa w ust. 1 pkt. 14 i 16 nie będa przyjmowane w poniedziałki i środy.


§ 5. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone.


§ 6. Odpady wymagające opakowania:


1) opakowania po farbach;

2) opakowania po substancjach niebezpiecznych (w tym aerozole), powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.


§ 7. 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady takie jak:


1) materiały zawierające azbest;

2) części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, fotele samochodowe, części karoserii itp.);

3) odpady niebezpieczne w ilości wskazującej na to, że pochodzą z działalności gospodarczej lub rolniczej – w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzyniach);

4) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstw domowych (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) – zwłaszcza w dużych ilościach;

5) odpady rolnicze;

6) odpady w cieknących opakowaniach;

7) butle gazowe;

8) niesegregowane, zmieszane odpady komunalne;

2. Odpady, które nie kwalifikują się do przyjęcia do PSZOK, można przekazać odpłatnie firmie posiadającej decyzje na transport odpadów oraz posiadającej umowę z instalacja do przetwarzania odpadów.


§ 8. 1. Z Punktu Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Gryfice, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszą opłaty do Gminy.

2. Każde przyjęcie odpadów będzie weryfikowane z ewidencją złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


§ 9. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK jest zobowiązana do:
1) okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. dowód osobisty;
2) w przypadku zlecenia usługi transportu osobie trzeciej do przedłożenia pracownikowi PSZOK pisemnego upoważnienia wystawionego przez osobę, która złożyła w Urzędzie Miejskim w Gryficach deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do transportu odpadów, zawierającego również informacje o źródle ich pochodzenia;
3) podania adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady.


§ 10. 1. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do pracownika obsługi PSZOK celem weryfikacji odpadów oraz wskazania miejsca ich rozładunku. Obowiązkiem osoby dostarczającej odpady jest ich umieszczenie we wskazanym przez pracownika miejscu.

2. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

3. W przypadku dostarczenia odpadów w formie nieposegregowanej, dostarczający odpad jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK. W przypadku odmowy obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów.


§ 11. 1. Pracownik Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie lub z przepisami prawa oraz mogłyby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi bądź środowisku naturalnemu.

2. PSZOK nie przyjmuje odpadów w ilości wskazującej na pochodzenie z innego źródła, niż gospodarstwa domowe.


§ 12. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu, na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.


§ 13. Operator PSZOK prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Zarządzenie Burmistrza Gryfic nr 26/2024 z dnia 27 maja 2024 r.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.