Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 25 maja 2024
Imieniny: Grzegorz, Urban, Magda
deszcz
15°C

Rewitalizacje społeczne

Rewitalizacja na terenie gminy

Na terenie gminy Gryfice wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z 8 podobszarów w tym 3 w mieście Gryfice oraz 5 w miejscowościach wiejskich. Łączna powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 572,39 ha, czyli 2,8% ogólnej powierzchni gminy Gryfice i jest zamieszkiwana przez 19,39 % ludności. Na podstawie ankiet dla mieszkańców, które dały podstawę do określenia obszarów priorytetów jeśli chodzi o rewitalizację, uwzględniając dużą skalę potrzeb, wyznaczono obszary do rewitalizacji w obszarze terenów miejskich i wiejskich. I tak na terenie miasta wytyczono trzy podobszary: obszar Dworcowa, obszar Klasztorna – Park i obszar Koszarowa – Kąpielisko. Pierwszy z nich to tereny od dworca PKP, kolei wąskotorowej po dworzec PKS aż do ulicy Błonie. Powierzchnia wyznaczonego terenu 13,560 ha, liczba 722 osób. Teren ten opisano jako „absolutne zaprzeczenie wizytówki miasta”. W celu poprawy sytuacji tego rejonu, jak również zniwelowania wielu problemów wpisano w Plan Rewitalizacji zlokalizowanie w tym obszarze centrum przesiadkowego. Zbudowane na bazie istniejącego dworca .

PKP oraz istniejącego dworca PKS nowoczesnego, estetycznego węzła przesiadkowego, który oferowałby usługi transportu publicznego wysokiej jakości, zapewni pasażerom możliwość szybkiej zmiany środka transportu. Węzeł przesiadkowy mógłby pełnić również rolę centrum logistyczno-turystycznego regionu nadmorskiego. Drugi z podobszarów na terenach miejskich to obszar Klasztorna – Park, który obejmuje teren od Wysokiej Brany, wzdłuż ulicy Murarskiej, poprzez Strzelecką, Młyńską, Szewską, Bracką, Klasztorną oraz obszar całego parku miejskiego. Powierzchnia wyznaczona obszaru 23,908 ha, liczba mieszkańców 482 osoby. Większa część podobszaru objęta jest ochroną konserwatora zabytków (teren wpisany do rejestru Stare Miasto). Teren stanowi cenny pod względem historyczno-architektonicznym obszar. Działania rewitalizacyjne na tym obszarze pozwolą na ochronę dziedzictwa kulturowego, zbudowanie atrakcyjności i prestiżu miejsca oraz poprawę jakości przestrzeni publicznej i bezpieczeństwa. Ich głównym celem będzie przeciwdziałanie rozwojowi patologii społecznych i pozytywny wpływ na obszar wskazany społeczny (powstaną nowe miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać czas). W ramach działań rewitalizacyjnych rozpoczęto prace nad projektem „Zakręcone Gryfice”. W 2018 prowadzono prace nad studium wykonalności pod kątem aplikowania o środki zewnętrzne. Podobszar Koszarowa – Kąpielisko to obszar zlokalizowany w północnej części miasta Gryfice. Obejmuje tereny ulic: Wojska Polskiego, Nadrzeczna, Leśna, Kamienna Brama, Litewska, Armii Krajowej, J. Piłsudskiego, Fabryczna, Cukrownicza, Koszarowa i Nowy Świat (teren stawku, gdzie w 2018 powstało kąpielisko. Teren zagospodarowany przez Powiat Gryficki). W wyznaczonym obszarze znajdują się m.in. tereny poprzemysłowe (teren byłej cukrowni oraz teren za torami kolejowymi wzdłuż ulicy Nowy Świat) oraz tereny powojskowe (ul. Koszarowa). Powierzchnia wyznaczonego obszaru 43,646 ha, liczba mieszkańców 1775 osób. Na terenie powojskowym znajduje się budynek, którego właścicielem jest gmina Gryfice, który wymaga rewitalizacji. W 2018 roku trwały prace nad przygotowaniem projektu stworzenia w tym miejscu „Domu Dziennego Seniora”. W 2018 roku prowadzono prace nad studium wykonalności. Prócz obszarów miejskich do rewitalizacji, wyznaczono również 5 podobszarów wiejskich w miejscowościach: Barkowo, Kołomać, Świeszewo, Trzygłów, Rybokarty. Główne działania będą skupiać się na rozwiązaniu problemów z dziedziny komunikacji, braku infrastruktury dla dzieci i młodzieży, braku miejsc tzw. punków centralnych animujących lokalną społeczność. 

Rewitalizacja w tych obszarach będzie również dążyć do poprawy bezpieczeństwa oraz estetyzacji przestrzeni publicznej. W 2018 roku Gmina Gryfice złożyła pięć wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć wpisanych w Gminny Program Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020. Oś priorytetowa 0.9.00 Infrastruktura Publiczna, działanie 09.03 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Wszystkie wnioski otrzymały wymaganą liczbę punktów i ocenie komisji konkursowej spełniały wymagania. Jednakże kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarczyła na wybranie projektu do dofinansowania. W 2019 roku aplikacje znajdowały się na liście rezerwowej czekając na dodatkową alokację środków z programów, 

Wnioski rewitalizacyjne oczekujące na dofinansowanie: 
  • Gminny Dom Seniora
  • Centrum komunikacyjne dla podróżnych
  • Zakręcone Gryfice 
  • Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w m. Kołomąć z uwzględnieniem rewitalizacji
  •  Centrum Umacniania Więzi Społecznych w miejscowościach Świeszewo, Barkowo, Trzygłów i Rybokarty – I etap rewitalizacji 

 

rewitalizacja
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Zamknij popupUwaga przedsiębiorcy! Zbliża się termin wpłaty II raty