Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 12 czerwca 2024
Imieniny: Janina, Jan, Onufry
deszcz
13°C

Opłaty

Zawiadomienie o zmianie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. 2023, poz. 1469 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/434/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na nieruchomościach zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gryfice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. 2021 r. poz. 5419) Burmistrz Gryfic 

zawiadamia

że od dnia 01 stycznia 2024 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfice, ustala się w następujący sposób;

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/434/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. poz. 5419) dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ilości zużytej wody z danej nieruchomości.

Do ilości zużytej wody nie wlicza się ilości bezzwrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki; przy czym ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego zainstalowanego i legalizowanego wodomierza a właściciel nieruchomości ma zawartą pisemną umowę na dostawę wody bezpowrotnie zużytej. 

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych wynoszą:

 1. 10,50 zł za 1 m³  zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli został dotrzymany obowiązek selektywnej zbiórki odpadów,
 2. 31,50 zł za 1 m³ zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli nie został dotrzymany obowiązek selektywnej zbiórki odpadów,
 3. w gospodarstwie domowym, w którym wysokość opłaty naliczana jest od zużycia wody, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę, maksymalna stawka wynosi 175,48 zł, jeżeli został dotrzymany obowiązek selektywnej zbiórki odpadów,
 4. w gospodarstwie domowym, w którym wysokość opłaty naliczana jest od zużycia wody, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę, maksymalna stawka wynosi 526,44 zł, jeżeli nie został dotrzymany obowiązek selektywnej zbiórki odpadów.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn ilości zużytej wody na danej nieruchomości oraz określonej stawki.

UWAGA: Ustawa  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j.Dz.U. 2023, poz. 1469 ze zm.) art. 6j ust.3f wprowadziła stawkę maksymalną dla gospodarstwa domowego w wysokości 175,48 zł/miesięcznie, jeżeli opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest na podstawie zużycia wody. Jeżeli obliczymy średniomiesięczne zużycie wody w gospodarstwie domowym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. i  zużycie wody będzie większe niż 16,71 m3 to należy wypełnić dział H.4. w deklaracji (przy opłacie podstawowej 10,50 zł).

Przykład: Średniomiesięczne zużycie wody wynosi 16,72 m3 x 10,50 zł = 175,56 zł/miesięcznie, to należy wypełnić dział H.4. w deklaracji i opłata będzie wynosiła 175,48 zł/miesięcznie.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach mieszanych, w odniesieniu do części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynoszą:

 1. 1,00 zł za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu, jeżeli został dotrzymany obowiązek selektywnej zbiórki odpadów,
 2. 3,00 zł za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu, jeżeli nie został dotrzymany obowiązek selektywnej zbiórki odpadów.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach mieszanych, w odniesieniu do części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokalu oraz określonej stawki.

Na nieruchomościach mieszanych, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Wprowadza się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w tym odpady zielone, w kompostowniku przydomowym, w wysokości 0,50 zł/ m³ zużytej wody.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej (biuro rachunkowe) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.


Określa się następujące zasady ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 1. w zabudowie jednorodzinnej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obliczana na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody według wskazań legalizowanego wodomierza głównego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia za rok ubiegły;
 2. w zabudowie wielolokalowej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obliczana na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody według wskazań legalizowanego wodomierza z danego lokalu mieszkalnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia za rok ubiegły;
 3. w przypadku nowych nieruchomości, braku opomiarowania zużycia wody na nieruchomości lub nieruchomości, do których woda dostarczana jest z własnych studni, przyjmuje się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość, przeciętnej normy zużycia wody w ilości 3 (trzy) m³ miesięcznie na jednego mieszkańca, określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody oraz stawki opłaty;
 4. w przypadku nieruchomości, na której prowadzone jest gospodarstwo rolne i stan zużycia wody wskazany w dokumentach potwierdzających ilość m3 średniomiesięcznego zużycia wody za poprzedni rok kalendarzowy dla nieruchomości zamieszkałej (lokalu mieszkalnego), obejmuje również zużycie wody wykorzystywanej na cele prowadzonego we własnym zakresie gospodarstwa rolnego i nie może być zainstalowany dodatkowy wodomierz, do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 3 (trzy) m³/miesiąc/osobę;
 5. w przypadku nieruchomości mieszanej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza i stan zużycia wody wskazany w dokumentach potwierdzających ilość m³ średniomiesięcznego zużycia wody za poprzedni rok kalendarzowy dla nieruchomości zamieszkałej (lokalu mieszkalnego), obejmuje również zużycie wody wykorzystywanej na cele prowadzonej działalności gospodarczej i nie może być zainstalowany dodatkowy wodomierz, do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 3 (trzy) m³/miesiąc/osobę;

Termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa ostatniego dnia każdego miesiąca.


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach lub na wyodrębniony rachunek podatnika, albo na konto gminy Gryfice Nr 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Druki do pobrania:

- Urząd Miejski w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, pokój nr 108 i nr 120 oraz pokój nr 4 „Informacja”.

- www.gryfice.eu - zakładka "gospodarka odpadami" - KLIKNIJ TUTAJ

UWAGA: Urząd Miejski w Gryficach przypomina o obowiązku segregacji odpadów komunalnych zgodnie z Ustawą  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j.Dz.U. 2023, poz.1469 ze zm.) art. 5 ust.1. pkt.3.

UWAGA: Informacja o ilości zużytej wody znajduje się na ostatniej fakturze z danego roku, otrzymanej z przedsiębiorstwa wodociągowego. Informację o średniomiesięcznej ilości zużytej wody podaje się w zapisie liczbowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA: Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 lutego 2024 r.
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.